Metallurg Bekabad 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Abrorbek Toshkuziev
02
2. Zukhrillo Babaev
01
3. Islomjon Kobilov
01
4. Javoxir Esonkulov
01
5. Sukhrobjon Sultanov
01
6. Sirojiddin Allaev
00
7. Farxod Namazov
00
8. Dostonbek Tursunov
00
9. Kamranbey Kapadze
00
10. Murod Toshmatov
00
11. Alisher Ziyavutdinov
00
12. Jahongir Abdumuminov
00
13. Zakhid Abdullayev
-01
14. Mirgiyas Suleymanov
-01
15. Mukhammadodil Kakhramonov
-01
16. Timur Tuychiev
-01
17. Umid Rakhimov
-01
18. Doniyor Adilov
-02
19. Abror Khusinov
-02
20. Sanjar Kodirkulov
-02
21. Islombek Isakjanov
-02
22. Timur Usmanov
-02
23. Khikmat Khoshimov
-03
24. Ayubkhon Nomanov
-03
25. Zafar Safaev
-03
26. Vusol Magerramov
-03
27. Doniyor Ismoilov
-03
28. Muhammadjon Sultanov
-03
29. Davron Karimkulov
-04
30. Dilmurod Karimov
-06
  
1. Khikmat Khoshimov
2403
2. Zakhid Abdullayev
2373
3. Jahongir Abdumuminov
2115
4. Murod Toshmatov
1987
5. Mirgiyas Suleymanov
1936
6. Ayubkhon Nomanov
1840
7. Zafar Safaev
1710
8. Islombek Isakjanov
1703
9. Doniyor Adilov
1695
10. Alisher Ziyavutdinov
1537
11. Sanjar Kodirkulov
1350
12. Davron Karimkulov
1257
13. Abror Khusinov
1080
14. Dilmurod Karimov
1025
15. Islomjon Kobilov
0836
16. Sukhrobjon Sultanov
0810
17. Dostonbek Tursunov
0666
18. Doniyor Ismoilov
0376
19. Vusol Magerramov
0367
20. Timur Usmanov
0331
21. Mukhammadodil Kakhramonov
0293
22. Abrorbek Toshkuziev
0270
23. Farxod Namazov
0180
24. Kamranbey Kapadze
0180
25. Muhammadjon Sultanov
0122
26. Timur Tuychiev
0090
27. Zukhrillo Babaev
0044
28. Umid Rakhimov
0026
29. Sirojiddin Allaev
0026
30. Javoxir Esonkulov
0018
  
1. Zakhid Abdullayev
27
2. Khikmat Khoshimov
27
3. Sanjar Kodirkulov
26
4. Ayubkhon Nomanov
25
5. Murod Toshmatov
24
6. Jahongir Abdumuminov
24
7. Islombek Isakjanov
23
8. Doniyor Adilov
23
9. Mirgiyas Suleymanov
22
10. Zafar Safaev
19
11. Alisher Ziyavutdinov
19
12. Dilmurod Karimov
18
13. Davron Karimkulov
17
14. Abror Khusinov
12
15. Islomjon Kobilov
11
16. Muhammadjon Sultanov
10
17. Doniyor Ismoilov
10
18. Timur Usmanov
09
19. Mukhammadodil Kakhramonov
09
20. Dostonbek Tursunov
09
21. Sukhrobjon Sultanov
09
22. Vusol Magerramov
05
23. Abrorbek Toshkuziev
04
24. Sirojiddin Allaev
02
25. Farxod Namazov
02
26. Kamranbey Kapadze
02
27. Zukhrillo Babaev
01
28. Umid Rakhimov
01
29. Timur Tuychiev
01
30. Javoxir Esonkulov
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Zakhid Abdullayev
11
2. Ayubkhon Nomanov
04
3. Islombek Isakjanov
03
4. Dostonbek Tursunov
03
5. Murod Toshmatov
03
6. Alisher Ziyavutdinov
03
7. Islomjon Kobilov
02
8. Jahongir Abdumuminov
02
9. Dilmurod Karimov
02
10. Timur Usmanov
01
11. Mukhammadodil Kakhramonov
01
12. Sirojiddin Allaev
01
13. Sanjar Kodirkulov
01
14. Mirgiyas Suleymanov
01
15. Doniyor Adilov
01
  
1. Jahongir Abdumuminov
07
2. Zakhid Abdullayev
07
3. Doniyor Adilov
05
4. Islombek Isakjanov
04
5. Murod Toshmatov
04
6. Alisher Ziyavutdinov
04
7. Mirgiyas Suleymanov
04
8. Davron Karimkulov
04
9. Ayubkhon Nomanov
03
10. Sanjar Kodirkulov
02
11. Dostonbek Tursunov
02
12. Dilmurod Karimov
02
13. Mukhammadodil Kakhramonov
01
14. Islomjon Kobilov
01
15. Farxod Namazov
01
16. Sukhrobjon Sultanov
01
17. Zafar Safaev
01
18. Khikmat Khoshimov
01
  
1. Mukhammadodil Kakhramonov
01
2. Islomjon Kobilov
01
3. Ayubkhon Nomanov
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Khikmat Khoshimov
1979
2. Davron Karimkulov
1981
3. Zakhid Abdullayev
1984
4. Dilmurod Karimov
1989
5. Doniyor Adilov
1989
6. Abror Khusinov
1990
7. Sukhrobjon Sultanov
1990
8. Vusol Magerramov
1990
9. Ayubkhon Nomanov
1991
10. Mirgiyas Suleymanov
1991
11. Murod Toshmatov
1991
12. Zafar Safaev
1991
13. Alisher Ziyavutdinov
1992
14. Jahongir Abdumuminov
1993
15. Islombek Isakjanov
1993
16. Kamranbey Kapadze
1994
17. Doniyor Ismoilov
1994
18. Dostonbek Tursunov
1995
19. Timur Usmanov
1995
20. Zukhrillo Babaev
1995
21. Farxod Namazov
1996
22. Mukhammadodil Kakhramonov
1996
23. Timur Tuychiev
1996
24. Umid Rakhimov
1996
25. Sanjar Kodirkulov
1997
26. Javoxir Esonkulov
1997
27. Islomjon Kobilov
1997
28. Muhammadjon Sultanov
1997
29. Abrorbek Toshkuziev
1998
  
1. Javoxir Esonkulov
-26
2. Zukhrillo Babaev
-25
3. Sirojiddin Allaev
-23
4. Abrorbek Toshkuziev
-21
5. Farxod Namazov
-16
6. Kamranbey Kapadze
-15
7. Islomjon Kobilov
-12
8. Umid Rakhimov
-11
9. Sukhrobjon Sultanov
-11
10. Timur Tuychiev
-10
11. Dostonbek Tursunov
-09
12. Mukhammadodil Kakhramonov
-06
13. Alisher Ziyavutdinov
01
14. Timur Usmanov
02
15. Muhammadjon Sultanov
03
16. Abror Khusinov
06
17. Murod Toshmatov
06
18. Vusol Magerramov
07
19. Doniyor Adilov
09
20. Jahongir Abdumuminov
09
21. Mirgiyas Suleymanov
09
22. Sanjar Kodirkulov
09
23. Doniyor Ismoilov
09
24. Zakhid Abdullayev
11
25. Islombek Isakjanov
13
26. Dilmurod Karimov
16
27. Davron Karimkulov
17
28. Ayubkhon Nomanov
18
29. Zafar Safaev
18
30. Khikmat Khoshimov
22
  
1. Sanjar Kodirkulov
14
2. Islomjon Kobilov
12
3. Jahongir Abdumuminov
11
4. Abrorbek Toshkuziev
07
5. Islombek Isakjanov
07
6. Murod Toshmatov
07
7. Zafar Safaev
05
8. Mirgiyas Suleymanov
05
9. Muhammadjon Sultanov
03
10. Alisher Ziyavutdinov
03
11. Ayubkhon Nomanov
03
12. Mukhammadodil Kakhramonov
01
13. Dostonbek Tursunov
01
14. Zakhid Abdullayev
01
15. Khikmat Khoshimov
00
16. Doniyor Ismoilov
-01
17. Timur Usmanov
-01
18. Farxod Namazov
-02
19. Timur Tuychiev
-03
20. Doniyor Adilov
-04
21. Javoxir Esonkulov
-04
22. Umid Rakhimov
-04
23. Abror Khusinov
-07
24. Zukhrillo Babaev
-07
25. Kamranbey Kapadze
-08
26. Sukhrobjon Sultanov
-09
27. Dilmurod Karimov
-10
28. Davron Karimkulov
-10
29. Vusol Magerramov
-11
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Top 20 Sport News Germany Top 20


FC Barcelona Players Rating Orlando Pirates Players Rating Kaizer Chiefs Players Rating Mamelodi Sundowns Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Sihla
Slovakia
Filipovo
Slovakia
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Valaska
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio