Metallurg Bekabad 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Zukhrillo Babaev
01
2. Abrorbek Toshkuziev
01
3. Islomjon Kobilov
01
4. Javoxir Esonkulov
01
5. Sukhrobjon Sultanov
01
6. Alisher Ziyavutdinov
01
7. Farxod Namazov
00
8. Dostonbek Tursunov
00
9. Kamranbey Kapadze
00
10. Murod Toshmatov
00
11. Jahongir Abdumuminov
00
12. Zakhid Abdullayev
-01
13. Mukhammadodil Kakhramonov
-01
14. Timur Tuychiev
-01
15. Umid Rakhimov
-01
16. Doniyor Adilov
-02
17. Ayubkhon Nomanov
-02
18. Mirgiyas Suleymanov
-02
19. Abror Khusinov
-02
20. Sanjar Kodirkulov
-02
21. Timur Usmanov
-02
22. Khikmat Khoshimov
-03
23. Zafar Safaev
-03
24. Vusol Magerramov
-03
25. Islombek Isakjanov
-03
26. Doniyor Ismoilov
-03
27. Muhammadjon Sultanov
-03
28. Davron Karimkulov
-05
29. Dilmurod Karimov
-06
  
1. Khikmat Khoshimov
1863
2. Zakhid Abdullayev
1833
3. Mirgiyas Suleymanov
1756
4. Jahongir Abdumuminov
1575
5. Islombek Isakjanov
1479
6. Murod Toshmatov
1447
7. Ayubkhon Nomanov
1390
8. Doniyor Adilov
1232
9. Zafar Safaev
1170
10. Davron Karimkulov
1167
11. Alisher Ziyavutdinov
1122
12. Sanjar Kodirkulov
0879
13. Islomjon Kobilov
0836
14. Sukhrobjon Sultanov
0810
15. Dilmurod Karimov
0732
16. Dostonbek Tursunov
0666
17. Abror Khusinov
0540
18. Doniyor Ismoilov
0376
19. Vusol Magerramov
0367
20. Timur Usmanov
0331
21. Abrorbek Toshkuziev
0270
22. Mukhammadodil Kakhramonov
0220
23. Farxod Namazov
0180
24. Kamranbey Kapadze
0180
25. Muhammadjon Sultanov
0107
26. Timur Tuychiev
0090
27. Zukhrillo Babaev
0044
28. Umid Rakhimov
0026
29. Javoxir Esonkulov
0018
  
1. Zakhid Abdullayev
21
2. Khikmat Khoshimov
21
3. Sanjar Kodirkulov
20
4. Mirgiyas Suleymanov
20
5. Ayubkhon Nomanov
20
6. Islombek Isakjanov
19
7. Murod Toshmatov
18
8. Jahongir Abdumuminov
18
9. Doniyor Adilov
17
10. Davron Karimkulov
16
11. Alisher Ziyavutdinov
14
12. Zafar Safaev
13
13. Dilmurod Karimov
12
14. Islomjon Kobilov
11
15. Doniyor Ismoilov
10
16. Timur Usmanov
09
17. Dostonbek Tursunov
09
18. Sukhrobjon Sultanov
09
19. Muhammadjon Sultanov
07
20. Abror Khusinov
06
21. Mukhammadodil Kakhramonov
05
22. Vusol Magerramov
05
23. Abrorbek Toshkuziev
03
24. Farxod Namazov
02
25. Kamranbey Kapadze
02
26. Zukhrillo Babaev
01
27. Umid Rakhimov
01
28. Timur Tuychiev
01
29. Javoxir Esonkulov
01
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Zakhid Abdullayev
09
2. Dostonbek Tursunov
03
3. Islomjon Kobilov
02
4. Murod Toshmatov
02
5. Alisher Ziyavutdinov
02
6. Ayubkhon Nomanov
02
7. Jahongir Abdumuminov
02
8. Dilmurod Karimov
02
9. Timur Usmanov
01
10. Islombek Isakjanov
01
11. Sanjar Kodirkulov
01
12. Mirgiyas Suleymanov
01
13. Doniyor Adilov
01
  
1. Jahongir Abdumuminov
07
2. Zakhid Abdullayev
05
3. Murod Toshmatov
04
4. Alisher Ziyavutdinov
04
5. Mirgiyas Suleymanov
04
6. Doniyor Adilov
04
7. Davron Karimkulov
03
8. Islombek Isakjanov
02
9. Sanjar Kodirkulov
02
10. Dostonbek Tursunov
02
11. Ayubkhon Nomanov
02
12. Mukhammadodil Kakhramonov
01
13. Islomjon Kobilov
01
14. Farxod Namazov
01
15. Sukhrobjon Sultanov
01
16. Zafar Safaev
01
17. Dilmurod Karimov
01
18. Khikmat Khoshimov
01
  
1. Mukhammadodil Kakhramonov
01
2. Islomjon Kobilov
01
3. Ayubkhon Nomanov
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Khikmat Khoshimov
1979
2. Davron Karimkulov
1981
3. Zakhid Abdullayev
1984
4. Dilmurod Karimov
1989
5. Doniyor Adilov
1989
6. Abror Khusinov
1990
7. Sukhrobjon Sultanov
1990
8. Vusol Magerramov
1990
9. Ayubkhon Nomanov
1991
10. Mirgiyas Suleymanov
1991
11. Murod Toshmatov
1991
12. Zafar Safaev
1991
13. Alisher Ziyavutdinov
1992
14. Jahongir Abdumuminov
1993
15. Islombek Isakjanov
1993
16. Kamranbey Kapadze
1994
17. Doniyor Ismoilov
1994
18. Dostonbek Tursunov
1995
19. Timur Usmanov
1995
20. Zukhrillo Babaev
1995
21. Farxod Namazov
1996
22. Mukhammadodil Kakhramonov
1996
23. Timur Tuychiev
1996
24. Umid Rakhimov
1996
25. Sanjar Kodirkulov
1997
26. Javoxir Esonkulov
1997
27. Islomjon Kobilov
1997
28. Muhammadjon Sultanov
1997
29. Abrorbek Toshkuziev
1998
  
1. Zukhrillo Babaev
-26
2. Javoxir Esonkulov
-25
3. Abrorbek Toshkuziev
-19
4. Farxod Namazov
-16
5. Kamranbey Kapadze
-15
6. Umid Rakhimov
-13
7. Timur Tuychiev
-12
8. Islomjon Kobilov
-10
9. Mukhammadodil Kakhramonov
-09
10. Sukhrobjon Sultanov
-09
11. Dostonbek Tursunov
-08
12. Alisher Ziyavutdinov
-05
13. Timur Usmanov
01
14. Abror Khusinov
02
15. Muhammadjon Sultanov
02
16. Murod Toshmatov
04
17. Vusol Magerramov
05
18. Jahongir Abdumuminov
07
19. Doniyor Adilov
08
20. Sanjar Kodirkulov
08
21. Doniyor Ismoilov
08
22. Zakhid Abdullayev
10
23. Ayubkhon Nomanov
10
24. Dilmurod Karimov
14
25. Zafar Safaev
14
26. Mirgiyas Suleymanov
15
27. Davron Karimkulov
18
28. Islombek Isakjanov
20
29. Khikmat Khoshimov
21
  
1. Islomjon Kobilov
14
2. Sanjar Kodirkulov
13
3. Islombek Isakjanov
10
4. Jahongir Abdumuminov
10
5. Abrorbek Toshkuziev
08
6. Mirgiyas Suleymanov
07
7. Murod Toshmatov
05
8. Muhammadjon Sultanov
03
9. Zafar Safaev
03
10. Dostonbek Tursunov
02
11. Alisher Ziyavutdinov
02
12. Ayubkhon Nomanov
02
13. Zakhid Abdullayev
01
14. Mukhammadodil Kakhramonov
00
15. Khikmat Khoshimov
00
16. Doniyor Ismoilov
-01
17. Timur Usmanov
-01
18. Farxod Namazov
-02
19. Doniyor Adilov
-03
20. Javoxir Esonkulov
-03
21. Timur Tuychiev
-03
22. Umid Rakhimov
-04
23. Sukhrobjon Sultanov
-07
24. Zukhrillo Babaev
-07
25. Davron Karimkulov
-08
26. Kamranbey Kapadze
-08
27. Dilmurod Karimov
-11
28. Abror Khusinov
-11
29. Vusol Magerramov
-11
 
lotyh.com
Newspapers Germany TV Saudi Arabia TV Korea TV Gambia


Kaizer Chiefs News Real Madrid News Orlando Pirates News Mamelodi Sundowns News


Algeria Biombo Sodrazica Omaheke


Cierny Balog
Slovakia
Berlin, Weihnachtsmarkt Gendarmenmarkt
Germany
Berlin, Pergamon Museum
Germany
Wien, Christkindlmarkt
Austria
Trakai, Island Castle
Lithuania
Funchal, Praia Formosa
Madeira
Sevilla, Metropol Parasol
Spain
Humenne
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio